Saskaņā ar Ministru kabinetā pieņemto 2018. gada 29. maija rīkojumu Nr. 227 ”Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju”, Valsts sporta medicīnas centrs ir reorganizēts, pārveidojot par Latvijas Antidopinga biroju, mājaslapa: https://www.antidopings.gov.lv/.

Valsts sporta medicīnas centra darbības virziens, kas saistīts ar veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un fiziskās veselības aprūpes pasākumu īstenošanu, tiek nodots privāto tiesību juridiskai personai - ārstniecības iestādei – VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”. Bērnu klīniskā universitātes slimnīca pārņem Valsts Sporta medicīnas centra funkcijas un turpmāk piedāvās bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi un sportistiem padziļinātas profilaktiskās medicīniskās pārbaudes.
Pieteikties pārbaudēm aicinām zvanot uz 67226002, mob.tel. 27839556 vai rakstot sporta.medicina[at]bkus.lv